Hvordan plassere lydplanke?

10.01.2024, 11:47 40

En lydplanke kan plasseres på ulike måter for å oppnå best mulig lydopplevelse. Den mest naturlige og enkle plasseringen er rett under eller rett over TV-skjermen på TV-benken. Alternativt kan lydplanken plasseres på en liten hylle eller veggmonteres i nærheten av TV-en. Dersom lydplanken kommer med en separat subwoofer, bør denne ideelt sett plasseres på gulvet i et av hjørnene nærmest TV-en og lydplanken.

Plasseringen av lydplanken i forhold til TV-en er viktig for å oppnå optimal kobling mellom bilde og lyd. Lydplanken skal gjengi lyden av stemmer og annen lyd fra skjermen, derfor er det essensielt at lyden oppleves å komme fra samme sted som bildet. Samtidig er det viktig å unngå at lydplanken kommer for nær TV-en, slik at høyttaleren ikke skygger for bildet eller skjermkanten hindrer optimal spredning av lyden fra høyttaleren.

Lydplanken kan enkelt kobles til TV-en via Bluetooth. Følg disse trinnene for å koble lydplanken til TV-en:

  1. Trykk på kildeknappen på lydplanken og sett den på "BT" innstillingen.
  2. Når "BT READY" vises, trykk og hold inne kildeknappen på lydplanken i minst 5 sekunder for å vise "BT PAIRING".
  3. Gå til Innstillinger på TV-en.
  4. Velg Lyd og deretter Lydutgang.
  5. Velg listen over Bluetooth-høyttalere.
  6. Velg lydplanken din fra listen og velg deretter Tilkoble (Pair and Connect).

Lydplanker er en enkel løsning for å forbedre TV-lyden. Ved å plassere lydplanken rett under eller rett over TV-skjermen, kan du oppnå en forbedret lydopplevelse uten behov for flere individuelle høyttalere som må justeres individuelt. Lydplanken gir en naturlig og integrert lydopplevelse sammen med TV-en.

Har du et spørsmål? Spør oss!

Folk spør også

Hva er klimaanlegg?

lagt til på 10.01.2024, 19:42

Når kom Samsung Galaxy S9+?

lagt til på 13.02.2024, 03:58

Hvilken høytrykkspyler til bilvask?

lagt til på 10.02.2024, 12:23

Kan varmepumpe brukes som aircondition?

lagt til på 10.01.2024, 11:38

Er det forskjell på USB-C kabler?

lagt til på 18.01.2024, 05:47