Kan man få støtte til elsykkel?

Elektriske elsykler har blitt stadig mer populære som et miljøvennlig transportmiddel. Les mer om hvordan du kan få støtte til kjøp av elsykkel i Stavanger kommune. Finn ut hvem som kan søke, hvordan du søker, og hvor mye støtte du kan få. Bli kjent med betingelsene for støtteordningen og hvordan du kan få reparasjoner og vedlikehold utført.

Elektriske elsykler har blitt stadig mer populære som et miljøvennlig transportmiddel. Mange mennesker ser fordelene med å erstatte biler med elsykler for å redusere klimagassutslipp og fremme bærekraftig transport. Imidlertid kan kostnaden for en elsykkel være høyere enn for vanlige sykler, og derfor er det en støtteordning tilgjengelig for å hjelpe de som ønsker å kjøpe en elsykkel.

Ny støtteordning: Du kan få 5000 til kjøp av elsykkel – Dagsavisen
Bildekilde: www.dagsavisen.no

Hvem kan søke om støtte?

Alle som er bosatt i Stavanger kommune kan søke om støtte til kjøp av elsykkel. Det er imidlertid noen kriterier som må oppfylles for å være kvalifisert for støtte. Det er viktig å merke seg at søknadsfristen for denne støtteordningen er 3. mai 2024.

Utvider støtten til kjøp av el-sykler: - Man slipper kondomdrakten –  Dagsavisen
Bildekilde: www.dagsavisen.no

Hvordan søker man om støtte?

For å søke om støtte til elsykkel i Stavanger kommune, må du fylle ut et søknadsskjema som er tilgjengelig på nett. Du kan trykke på søknadsskjemaet, logge inn med BankID og fylle ut skjemaet med nødvendig informasjon. Etter å ha sendt inn søknaden, vil du motta en referansekode i svarbrevet. Denne referansekoden er viktig å ta vare på, da den vil være nødvendig hvis du blir tildelt støtte til kjøp av en elsykkel.

Se også

Hvorfor har vi denne støtteordningen?

Målet med støtteordningen er å redusere antall biler på veiene og oppmuntre til økt bruk av sykler som et miljøvennlig transportmiddel. Ved å erstatte kjøretøy med fossilt drivstoff med elektriske elsykler, bidrar man til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger. Elsykler er et godt alternativ til bilen, og ved å tilby støtte til de som kjøper elsykler, ønsker Stavanger kommune å gjøre det mer attraktivt og økonomisk overkommelig for folk å velge elsykler som et bærekraftig transportalternativ.

Oslo-folk får 5000 kroner til å kjøpe elsykkel. Men nå vil politikerne  unngå tabben de gjorde sist.
Bildekilde: www.aftenposten.no

Hvor mye støtte kan man få?

Støttebeløpet varierer avhengig av hvilken type elsykkel man ønsker å kjøpe. For lett elmotorsykkel kan man få 11.000 kroner i støtte, mens for tung elmotorsykkel kan man få 25.000 kroner i støtte. Det er viktig å merke seg at Enova reduserte støtten til lett elmotorsykkel fra 15.000 kroner til 11.000 kroner fra 2. oktober.

Får opptil 40.000 kroner for å erstatte bilen med elsykkel | Tu.no
Bildekilde: www.tu.no

Betingelser for støtte

Det er noen betingelser som må oppfylles for å være kvalifisert for støtte til elsykkel:

  • Kjøretøyet må være nyregistrert etter 22. mars 2022. Støtte kan ikke gis til kjøp av brukte kjøretøy.
  • Man må være registrert som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret for å få utbetalt støtte.
  • Støttebeløpet avhenger av hvilken kategori kjøretøyet er registrert i.

Målet er at en stadig større andel av kjøretøyene som selges skal være elektriske, og at transporten i Stavanger i størst mulig grad skal være uten klimautslipp. Ordningen vil vurderes løpende basert på markedsstatus og andre rammebetingelser.

Reparasjoner og vedlikehold

Kommunen har et ansvar for å gjøre enklere reparasjoner på elsykler. Dette inkluderer bytte av deler som display, gir og andre deler som ikke er tilgjengelige i vanlige butikker. Mer kompliserte reparasjoner, som skifte av batteri eller reparasjon av elektronikk, må avtales med NAV Hjelpemiddelsentral.

Ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som kommunen ikke har, skal reparasjonen avtales med NAV Hjelpemiddelsentral. Dette kan inkludere reparasjon av drivhjul, bytte av dekk og slanger med integrert elektrisk motor, eller reparasjon av ramme. Ved akutt behov for reparasjon på grunn av funksjonsfeil, kan NAV Hjelpemiddelsentral i nærheten kontaktes.

Det er viktig å levere sykkelen med lader og nøkler ved reparasjon og innlevering.

For mer informasjon om støtte til elsykkel og andre klima- og miljøvennlige støtteordninger i Stavanger kommune, anbefales det å besøke kommunens nettside.

Aktuelt | Foreningen for hjertesyke barn
Bildekilde: www.ffhb.no