Denne transistoren består av kun ett molekyl og enkeltatomer

72

I jakten på mindre og mer effektive transistorer har forskere utviklet en transistor bestående av kun ett molekyl og enkeltatomer. Les mer om dette spennende gjennombruddet innen nanoteknologi i denne artikkelen fra 32Chip.

I jakten på mindre og mer effektive transistorer har forskere begynt å utforske alternativer til den tradisjonelle silisiumløsningen. Nylig har en gruppe fysikere fra USA, Tyskland og Japan klart å utvikle en ekstremt liten transistor som består av kun ett molekyl i kombinasjon med et lite antall enkeltatomer.

Bakgrunn

Transistoren er en viktig komponent i datateknologisk utvikling. Målet har vært å krympe transistorene og produksjonsteknikkene for å oppnå høyere effektivitet på et mindre område. Dessverre har denne utviklingen nærmet seg grensen, som tydeliggjøres av Intels utsettelse av 10-nanometersteknologien.

På grunn av dette har forskere startet eksperimenter med alternative materialer. Et av de nyeste prosjektene har resultert i en transistor som består av kun ett molekyl sammen med et begrenset antall enkeltatomer.

Design og virkemåte

Denne spesielle transistoren bruker et organisk molekyl, omgitt av tolv positivt ladde atomer av metallet indium. Forskerne har dannet ørsmå porter ved hjelp av de positivt ladde atomene. Ved å flytte molekylet rundt, kunne forskerne lede enkeltelektroner til molekylet og regulere elektronstrømmen. Dette tillot dem å endre molekylets tilstand på en kontrollert måte.

Det bemerkes at det har vært eksperimenter med transistorer på atomnivå tidligere. Imidlertid hevder forskerne at denne nye metoden er mye enklere å kontrollere og reprodusere med svært høy presisjon.

Fremstilling av transistoren

Forskerne brukte et STM-mikroskop (scanning tunneling microscope) til å lage denne bittelille transistoren. STM-mikroskopet, som er et ikke-optisk mikroskop med høy oppløsning, kan skille mellom enkeltatomer og manipulere atomer. Ved hjelp av dette avanserte verktøyet kunne forskerne plassere molekylet og de positivt ladde atomene nøyaktig.

Fremtidige muligheter

Denne nye transistoren representerer et betydelig fremskritt innen nanoteknologi. Den ekstreme litenheten og kontrollerbarheten åpner for potensielle applikasjoner innenfor datateknologi, kvantecomputing og andre områder med behov for høy presisjon og effektivitet.

Det er viktig å merke seg at denne transistoren for øyeblikket kun kan brukes ved ekstremt lave temperaturer. Det gjenstår derfor fortsatt utfordringer før den kan implementeres i kommersielle produkter.

Konklusjon

Denne transistoren, som består av kun ett molekyl og enkeltatomer, representerer et spennende gjennombrudd innen nanoteknologi. Forskerne har demonstrert muligheten til å lage og kontrollere transistorer på atomnivå med uovertruffen presisjon. Dette åpner døren for nye muligheter innen teknologisk utvikling, og vi kan forvente spennende fremskritt i tiden som kommer.

Denne transistoren består av kun ett molekyl og enkeltatomer - Diskuter  dataartikler (Tek.no) - Diskusjon.no
Bildekilde: www.diskusjon.no

Videoer

Top 10 Foods You Should NEVER Eat Again!

Thorium.