Hvor mye strøm bruker en mobiltelefon?

19.01.2024, 23:39 40

En mobiltelefon bruker vanligvis en minimal mengde strøm i forhold til det totale strømforbruket til en husholdning. Ifølge estimater utgjør ladingen av en mobiltelefon omtrent 0,03% av det årlige strømforbruket i en gjennomsnittlig enebolig i Norge, som er omtrent 20 000 kWh (Fjordkraft).

For å beregne hvor mye strøm en mobiltelefon bruker, kan man bruke en enkel formel. Først må man se på batterikapasiteten til mobilen, oppgitt i milliampere timer (mAh). Deretter multipliserer man spenningen, som vanligvis er omtrent 3,8 volt (V), med batterikapasiteten for å finne energienheten wattimer (Wh). For å konvertere dette til kilowattimer (kWh), deler man tallet på 1000.

Det er viktig å merke seg at strømforbruket kan variere mellom ulike mobiltelefonmodeller og bruksmønstre. Generelt sett vil eldre modeller og telefoner med mindre batterikapasitet bruke mindre strøm. I tillegg kan bruken av ulike funksjoner som lysstyrke, apper og internettforbindelse påvirke strømforbruket.

Det er også verdt å nevne at strømprisene kan variere over tid og avhenge av hvor man bor og hvilken strømavtale man har. I gjennomsnitt hevder Statistisk sentralbyrå (SSB) at strømprisen for vanlige husholdninger, inkludert nettleie og avgifter, er på 1 krone og 23,4 øre per kilowattime (kWh) (basert på tall fra fjerde kvartal 2018).

Har du et spørsmål? Spør oss!

Folk spør også

Hvordan plassere lydplanke?

lagt til på 10.01.2024, 11:47

Hvordan koble høyttalere til Bluetooth?

lagt til på 10.01.2024, 13:52

Hvordan slå på Siri på iPhone?

lagt til på 10.01.2024, 09:45

Hvor mange Tesla Supercharger er det i Norge?

lagt til på 08.02.2024, 16:47

Hvor ofte bør man hurtiglade?

lagt til på 10.01.2024, 09:30