Har Norge droner?

22.03.2024, 16:36 38

Ja, Norge har droner. Det er anslagsvis 500 000 droner i landet, hvor de fleste brukes til fritidsformål.

Ifølge Norsk Dronebarometer, presentert på UNC 2024, er det nå registrert over 565 000 droner i Norge. Dette er en økning på over 2,4 ganger siden 2017, da antallet først ble beregnet. Tidligere bekymringer om metningspunktet i 2020 viste seg å være feil, da antallet droner økte til 380 000 det året og har fortsatt å sette nye rekorder hvert år.

En norsk-utviklet rekognoseringsdrone kalt Black Hornet, produsert i samarbeid mellom Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt, har også blitt levert til Ukraina. Dette viser at Norge bidrar med droneteknologi til allierte land og bidrar til kampen mot russisk invasjon.

Det er viktig å merke seg at droner kan utgjøre en risiko hvis de brukes feil. Rotorene på dronene kan være farlige og forårsake skader på mennesker. Derfor er det viktig å følge sikkerhetsregler, som å sjekke værforhold og unngå områder med mange mennesker før man flyr en drone.

For å opprettholde nødvendige leveranser av militært materiell til Ukraina er et tett samarbeid med forsvarsindustrien nødvendig. Dette bidrar til at Ukraina får tilgang til moderne droneteknologi.

Det er også et økende behov for bedre kontroll over droner både for profesjonelle og amatører. Bransjeorganisasjonen UAS Norway jobber aktivt med å forbedre kontrollen over droneaktiviteten i Norge.

Har du et spørsmål? Spør oss!

Folk spør også

Hvor lang rekkevidde har Audi e-Tron 55?

lagt til på 10.01.2024, 16:43

Hvor mye koster en Mustang Mach e?

lagt til på 10.02.2024, 12:31

Hva koster Samsung TV Plus?

lagt til på 12.01.2024, 21:04

Hvor lang levetid har en MacBook Air?

lagt til på 17.01.2024, 11:49

Hvilken OS X versjon har jeg?

lagt til på 10.01.2024, 14:19