Eksperimentering med AI-drevet søkeopplevelse for tenåringer

48

Google har eksperimentert med AI-drevet søkeopplevelse for tenåringer i USA siden september. Dette har vært en del av selskapets initiativ for å utdanne og oppmuntre interesse for kunstig intelligens blant unge mennesker. Nå ønsker Google å utvide tilgangen for tenåringer og gi dem tilgang til AI-samtaleverktøyet Bard.

Eksperimentering med AI-drevet søkeopplevelse for tenåringer

Google har eksperimentert med AI-drevet søkeopplevelse for tenåringer i USA siden september. Dette har vært en del av selskapets initiativ for å utdanne og oppmuntre interesse for kunstig intelligens blant unge mennesker. Nå ønsker Google å utvide tilgangen for tenåringer og gi dem tilgang til AI-samtaleverktøyet Bard.

Sosial på nett | Side 2 av 13 | Barnevakten
Bildekilde: www.barnevakten.no

Bard - En AI-samtalepartner for tenåringer

Bard er utviklet for å være en AI-samtalepartner som tenåringer kan spørre om skrivetips relatert til deres aldersgruppe. De kan få hjelp til å finne universiteter å søke på, generere ideer til skoleprosjekter og få veiledning i å skrive ulike typer tekster.

Reklame | Barnevakten
Bildekilde: www.barnevakten.no

Matematikklæringsdel i Bard

I tillegg til skrivetips har Google også inkludert en matematikklæringsdel i Bard. Tenåringer kan laste opp bilder av eller skrive inn matematikkspørsmål, og Bard vil kunne vise dem trinn-for-trinn-løsninger.

Aldersgrense og sikkerhetstiltak

Tilgangen til Google AI for tenåringer er avhengig av at språket er satt til engelsk og at de er innenfor hvert lands angitte aldersgrense, som varierer mellom 13 og 16 år. Google har implementert flere sikkerhetstiltak for å beskytte yngre brukere mot upassende innhold. Bard er trent til å gjenkjenne upassende innhold, og dobbeltsjekkfunksjonen er også introdusert for å faktasjekke svarene og oppmuntre kritisk tenkning hos tenåringene.

Aktuelt - Involve! Advertising, Oslo
Bildekilde: involve.no

Internasjonal utvidelse av Bard AI chatbot

Google har utvidet tilgangen til Bard AI chatbot internasjonalt etter den vellykkede lanseringen av AI-drevet søkeopplevelse for tenåringer i USA. Tenåringer med språket satt til engelsk og i tråd med alderskravet for å administrere en Google-konto, kan nå dra nytte av Bards kunnskap og veiledning. Dette initiativet er en del av Googles engasjement for å hjelpe ungdommer over hele verden med å nå sitt fulle potensial og fremme lidenskapen for læring og oppdagelse.

Google Assistent med Bard-kunstig intelligens

Google har også kunngjort at de jobber med å integrere Bard-kunstig intelligens i Google Assistent. Denne nye integrasjonen vil gi brukerne muligheten til å kommunisere med Bard-assistenten via tekst, tale og bilder. Bard vil være tilgjengelig på Android og iOS-enheter og vil komme med nye funksjoner og tjenester.

Potensialet av å gi tenåringer tilgang til Google AI

Denne avgjørelsen fra Google har potensial til å inspirere en ny generasjon av AI-entusiaster og innovatører. Ved å gi tenåringer lovlig tilgang til avansert teknologi som tidligere var forbeholdt forskere, kan vi forvente økt interesse og forskning innen kunstig intelligens blant unge mennesker. Det vil være spennende å følge med på hvordan denne nye tilgangen til Googles AI-teknologi vil påvirke fremtidig læring og innovasjon innen dette feltet.

Konklusjon

Med utvidelsen av Bards tilgang til tenåringer over hele verden, viser Google sitt engasjement for å hjelpe ungdommer med å utvikle sine ferdigheter og kunnskap innen kunstig intelligens. Ved å tilby skrivetips, matematikkveiledning og en trygg opplevelse med nøye implementerte sikkerhetstiltak, bidrar Google til å forme fremtidens AI-eksperter og innovatører. Denne tilgangen til Googles AI-teknologi vil ha en betydelig innvirkning på tenåringers læring og utforskning, og kan føre til nye oppdagelser og fremskritt innen kunstig intelligens.

Hva vil Wiki fortelle oss?

Tenåringer får lovlig tilgang til Googles AI

I en nylig kunngjøring har Google annonsert at tenåringer nå vil få lovlig tilgang til selskapets kunstige intelligens (AI) -teknologi. Dette har skapt betydelig oppmerksomhet og debatt blant både forskere og samfunnet generelt. Med denne avgjørelsen ønsker Google å fremme innovasjon og læring innen AI-feltet blant unge mennesker.

Denne avgjørelsen kommer som en del av Googles bredere initiativ for å utdanne og oppmuntre til interesse for AI-teknologi blant ungdom. Ved å gi tenåringer lovlig tilgang til AI, håper Google å stimulere deres nysgjerrighet og kreativitet, samtidig som de gir dem muligheten til å utvikle ferdigheter og kunnskap innen dette feltet.

Googles AI-teknologi har en rekke bruksområder, inkludert maskinlæring, bildegenkjenning og talegjenkjenning. Ved å gi tenåringer muligheten til å eksperimentere med denne teknologien, kan de få verdifull innsikt og erfaring som kan bidra til deres personlige og faglige utvikling.

Samtidig er det viktig å merke seg at Google har implementert strenge retningslinjer for bruk av AI-teknologi av tenåringer. Disse retningslinjene er utformet for å sikre trygg og ansvarlig bruk av teknologien, samtidig som personvern og sikkerhet blir ivaretatt.

Denne avgjørelsen fra Google har potensial til å inspirere en ny generasjon av AI-entusiaster og innovatører. Ved å gi tenåringer tilgang til avansert teknologi som tidligere var forbeholdt profesjonelle forskere, kan vi se en økning i AI-relatert forskning og utvikling blant unge mennesker.

Det vil være spennende å følge med på hvordan denne nye tilgangen til Googles AI-teknologi vil påvirke fremtidig læring og innovasjon innen dette feltet.

Videoer

Generativ AI: Verdens beste sparringspartner - Aleksander Øhrn, Microsoft

Richard Dolan: The Wilson Memos & Bob Lazar

Surviving a Black Hole | Uncovering Hidden UAP Data with Avi Loeb

Keeping the Heart | John Flavel | Christian Audiobook

Edward Frenkel: Infinity, Ai, String Theory, Death, The Self

UFOs - BEYOND AMERICAN COSMIC - Dr Diana Pasulka

Jonathan Blow: Consciousness, Game Design, & Free Will

15 True Scary Christmas Stories To Jingle Your Bells (2023)