Hvorfor virker ikke Wi-Fi på iPhone?

10.01.2024, 09:47 66

Det er flere mulige årsaker til at Wi-Fi ikke fungerer på iPhone. En vanlig årsak kan være problemer med nettverksinnstillingene. Du kan prøve å tilbakestille nettverksinnstillingene ved å gå til Innstillinger > Generelt > Nullstill > Nullstill nettverksinnstillinger. Dette vil også slette alle tidligere Wi-Fi-nettverk og passord, mobilnettinnstillinger og VPN- og APN-innstillinger du har brukt.

Sjekk også at Wi-Fi er slått på i Innstillinger > Wi-Fi. Du kan trykke på navnet til Wi-Fi-nettverket for å koble til. En blå hake ved siden av nettverksnavnet betyr at du er tilkoblet.

Hvis Autotilkobling er deaktivert, kan du gå til Innstillinger > Wi-Fi > [Nettverket ditt], trykke på Mer info-knappen og deretter på Autotilkobling.

Her er noen feilsøkingstips du kan prøve:

  1. Start iPhone på nytt ved å holde inne av/på-knappen og dra i glidebryteren for å slå av enheten. Deretter trykker du på av/på-knappen igjen for å slå den på.
  2. Aktiver Flymodus i 30 sekunder ved å gå til Innstillinger og aktivere Flymodus. Deretter deaktiverer du Flymodus og prøver å koble til Wi-Fi igjen.
  3. Skru av ruteren din i 30 sekunder og slå den på igjen.
  4. Sjekk om ruteren fungerer og gir internett ved å koble andre enheter til Wi-Fi. Du kan også kontakte internettleverandøren din for å sjekke om det er problemer med signalet.
  5. Prøv å nullstille nettverksinnstillingene ved å gå til Innstillinger > Generelt > Nullstill > Nullstill nettverksinnstillinger. Vær oppmerksom på at dette vil slette alle lagrede passord for Wi-Fi-nettverk, og du må legge inn passordene på nytt for å koble til.

Hvis ingen av disse alternativene fungerer, kan det være lurt å oppdatere iPhone til den nyeste tilgjengelige versjonen av iOS. Det kan være at en oppdatering inneholder fikser for kjente Wi-Fi-problemer.

Har du et spørsmål? Spør oss!

Folk spør også

Hva er forskjellen på e-tron 55 og 60?

lagt til på 25.04.2024, 12:31

Hvilke biler er fritatt for EU-kontroll?

lagt til på 18.01.2024, 05:29

Hvordan fungerer mesh-nettverk?

lagt til på 25.04.2024, 12:54

Når kom Samsung Galaxy S9+?

lagt til på 13.02.2024, 03:58

Hvordan koble til lydplanke til TV?

lagt til på 10.01.2024, 10:32